AKTUELLT
 19 - 28 april 2019
Välkommen till ateljén!
Möllegatan 19, 400meter norr om Munka Ljungby Kyrka.

 Utvalt pågår till och med 2016, och är för närvarande i Hamburg, Tyskland.

Utvalt i Skåne 2015 har delat ut tre stipendier á 30 000 kr. Alla som deltar med verk i utställningen var nominerade. Bakom de tre stipendierna står Skånes Hemslöjdsförbund, Malmö Industriförening och String Furniture AB. Juryn gav en vägledande rekommendation för respektive huvudmans beslut. Beskrivning av verken och motiveringar till utmärkelserna återfinns i utställningen och i Utvalts katalog.


Malmö Industriförenings stipendium delas ut till Majlis Persson för verket Jag talar med konsten.