Utvalt i Skåne 2015 har delat ut tre stipendier á 30 000 kr. Alla som deltar med verk i utställningen var nominerade. Bakom de tre stipendierna står Skånes Hemslöjdsförbund, Malmö Industriförening och String Furniture AB. Juryn gav en vägledande rekommendation för respektive huvudmans beslut. Beskrivning av verken och motiveringar till utmärkelserna återfinns i utställningen och i Utvalts katalog.

Tiden som en väv där allting existerar samtidigt och parallelt - att vandra in och ut ur olika epoker, få en glimt av en annan tidsrymd. Så fungerar Jag talar med konsten. Här trängs en bordellscen av Vermeer med Elin Wägner och hennes väckarklocka; här står Siri Derkert som en gång ristade in Elin Wägner i ett av sina verk. Framför oljetrycket i guldram från min barndom har jag placerat mig själv.

Juryns motivering

Närvaron i hantverket är bärare av berättelser och erfarenheter. En gobeläng där alla trådar vävs ihop i samklang med varandra. Verket visar på kunskaper inom gobelängvävning, material- och färgval samt stor hantverksskicklighet. Närvaron är hög och verket bjuder in betraktaren till nya upptäckter och tolkningar. Majlis Persson tar med oss på en personligt färgad resa i historien där kvinnan blir berättelsens självklara mittpunkt. Ett självklart möte mellan tanke och hantverk.Malmö Industriförenings stipendium delas ut till Majlis Persson för verket Jag talar med konsten.För att se recensionen till vänster i sin helhet, tryck på länken till Tidningen Kulturen.

Tidningen Kulturen.


Utdrag ur recension av Jean Bolinder SKD 12/9 2007

Höörs Konsthall

”………… .jag vill bara ge en bakgrund till den mycket märkliga och sevärda utställning som just nu visas på Höörs konsthall .
Man behöver inte veta dessa saker för att uppleva det Majlis Persson skapar.Det räcker med att nollställa sig,koppla av,betrakta konstverken och låta dom verka i sig. På så sätt får man kontakt med sin själ, de djupa hålor som man bär inom sig och som man egentligen varken är helt medveten om eller förstår .
Det behöver inte vara en begriplig upplevelse, men den är njutbar och lite hisnande .Man bävar för det man upplever och får en hum om den livets helhet vi alla behöver och som så lätt går förlorad i dagens hektiska och ytliga värld.…………”Utdrag ur recension av Sören Sommelius HD/ NST 24 /7 2007

Samlingsutställning: Galleri Pictor MunkaLjungby

” Majlis Perssons bildvävnader präglas av ett annat konstnärligt temperament. Vid vävstolen gestaltar hon tankar om manligt och kvinnligt, om livets gång , om människans drömmar. Det är innerligt, bilder genomsyrade av poesi och vemod. I en väv finns orden ”Det var en gång” , sagans anslag , broderade, bara för att återkomma i en annan ordning, ”En gång var det” ,som står för smärtsamma minnen och tankar på något längesedan förlorat.
I ”Färdas” svävar en man och en kvinna drömskt över en farkost . Väven är en berättelse på ett hemligt språk. Här finns en ylande hund och en kvinnotorso med en figur och en spiral i magen. Jag anar en saga.”