"En oändlig berättelse" I Digitalgrafik, pigmentprint 36 x 48 cm


"En oändlig berättelse" II Digitalgrafik, pigmentprint 36 x 48 cm


"Ofelia" I, digitalgrafik, pigmentprint, 36x47 cm


"Ofelia" II, digitalgrafik, pigmentprint, 47x36 cm


"Ofelia" III, digitalgrafik, pigmentprint, 47x36 cm


”Att lämna I”, digitalgrafik, pigmentprint, 47x35 cm


”Att lämna II”, digitalgrafik, pigmentprint, 47x35 cm


”Att lämna III”, digitalgrafik, pigmentprint, 47x35 cm


”Stängda och Uppslagna Dörrar I”, digitalgrafik, pigmentprint, 48x45 cm


”Stängda och Uppslagna Dörrar II”, digitalgrafik, pigmentprint, 32x42 cm


”Stängda och Uppslagna Dörrar III”, digitalgrafik, pigmentprint, 32x42 cm


”Den gamla ritningen I”, digitalgrafik, pigmentprint, 46x34 cm


”Den gamla ritningen II”, digitalgrafik, pigmentprint, 46x34 cm


”Måste få ordning på alla trådar”, digitalgrafik, pigmentprint, 46x34 cm


"På Röda Mattan", digitalgrafik, pigmentprint, 46x34 cm


Ur serien "Bro genom Tid", digitalgrafik, pigmentprint, 33x44 cm


Ur serien "Bro genom Tid", digitalgrafik, pigmentprint, 33x44 cm


Ur serien "Bro genom Tid", digitalgrafik, pigmentprint, 33x44 cm


"Du mänskobarn", digitalgrafik, pigmentprint, 45x34 cm


"Garderob II", digitalgrafik, pigmentprint, 34x45cm


"Garderob I", digitalgrafik, pigmentprint, 34x45cm


"Julia II", digitalgrafik, pigmentprint, 45x34 cm


"Julia I", digitalgrafik, pigmentprint, 45x34 cm


"Hvad söker jag ------?", digitalgrafik, pigmentprint, 45x34cm


"Hvad söker jag ------?", digitalgrafik, pigmentprint, 34x45cm


"Hvad söker jag ------?", digitalgrafik, pigmentprint, 34x45cm


"Jag talar med konsten", digitalgrafik, pigmentprint, 34x45cm


"Intuition I", grafik på plexi i lager, 22x22 cm


"Intuition II", grafik på plexi i lager, 22x22 cm


"Betrakta", seriegrafi, 66x43 cm


"Koder I", seriegrafi, 66x43 cm


"Nyckeln", seriegrafi, A3


"Skatt i bräckligt lerkärl", seriegrafi A3


"Skatt i bräckligt lerkärl", seriegrafi A3